Dra. Raquel Ferrer Oliveras

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 1997-2003
Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, 2005-2009

Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona.
TESIS DOCTORAL: Prevalència i valor clínic dels anticossos antifosfolípid i anticofactor en la preeclampsia. Calificació: Cum Laude. Universitat Autònoma de Barcelona. Març 2010.