Dra. Cristina Cabero Riera

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.
Especialista en Ginecologia i Obsterícia
Lloc de formació: Institut Universitari Dexeus via MIR.
Màster de Reproducció Humana. Universitat Rey Juan Carlos (València).