La revisió Ginecològica

Què són les revisions ginecològiques?

Les revisions ginecològiques comprenen una sèrie de exploracions que no es centren única i exclusivament en el control i tractament de les malalties ginecològiques, sinó que pretenen donar assistència a la dona, en el més ampli sentit, i és important recordar que no en va el ginecòleg és probablement l’únic metge a què la dona visita de manera regular, tenint la oportunitat de poder realitzar accions preventives i terapèutiques de primer ordre. Hi ha una sèrie d’accions que configuren la base d’aquesta revisió (veure quadre adicional), entenent que la dona va al metge de manera rutinària, i no fruit d’un procés patològic .

Amb quina freqüència convé visitar al ginecòleg segons cada edat?

Cal assenyalar que la freqüència de les revisions estarà en funció de l’edat de la dona i de les seves necessitats. De tota manera, en línies generals, s’ha de fer un control anual, sempre que les característiques de la dona no requereixin un control més freqüent i exhaustiu (per exemple, pacients amb alt risc de càncer mama, pacients sota tractaments especials, etc.) . És per això que s’ha de fer una mena de “vestit a mida” per poder brindar el millor benefici a cada dona.

A quina edat cal visitar al ginecòleg per primera vegada?

Si la dona és normal, és a dir, sense malalties prèvies, ha d’iniciar el control rutinari i anual a partir dels 25 anys, o abans, després d’haver iniciat les relacions sexuals. Cal dir que, especialment en pacient joves amb activitat sexual, la detecció precoç de malalties infeccioses transmeses sexualment (com ara el virus del papil·loma, etc.), així com el consell contraceptiu que requereixen, fa que la visita s’hagi d’iniciar abans.

Esquema de la Revisió Ginecològica:

Història clínica (antecedents i dades ginecològiques prèvies)

 • Avaluació de la dieta i nutrició
 • Activitat física
 • Ús de medicines Tabac, alcohol, altres drogues abusos
 • Pràctiques sexuals
 • Incontinència urinària o Fecal

Examen físic (exploració)

 • Alçada
 • Pes
 • Índex de massa corporal (IMC)
 • Tensió arterial
 • Coll: Adenopaties, tiroides
 • Mames
 • Abdomen
 • Examen pelvià
 • Pell

Citologia cervical (anual iniciant no més tard dels 21 anys; cada 2-3 anys després de tres citologies consecutives negatives, si la dona té 30 anys o més i sense història de neoplàsia intracervical)

Mamografia (anualment si té mes de 40 anys, i abans si hi ha antecedents de càncer de mama familiar)

Tests de laboratori

 • Glucosa basal en dejú
 • Hemoglobina
 • Estudi de clamídies (si té 25 anys o menys i amb activitat sexual)
 • Test d’HIV
 • Sediment de orina

Screening de càncer colonorectal (en malaltes de risc)

Estudi densitat òssia (per sobre dels 55 anys)

Consells:

Planificació sexual i reproductiva

 • Discussió d’un pla de salut reproductiva
 • Opcions contraceptives per prevenir un embaràs no desitjat, incloent la contracepció d’emergència Consell preconcepcional o genètic

Consells sobre Malalties de transmissió sexual

 • Protecció de barrera
 • Funció sexual

Exercici i nutrició

 • Estudi de la dieta i nutrició
 • Discussió del programa d’exercici

Avaluació psicosocial

 • Relacions interpersonals i amb la família
 • Violència de parella
 • Satisfacció laboral
 • Estil de vida / estrès
 • Alteracions de la son

Estat de salut / comportaments de risc

 • Higiene (inclosa la dental)
 • Prevenció de lesions
 • Autoexploració mamària
 • Exposició dèrmica als raigs ultraviolats
 • Tabac, alcohol, ús d’altres drogues

Immunitzacions periòdiques

 • Vacuna del papil·lomavirus (una sèrie per a les dones de 26 anys o menys no prèviament immunitzades)
 • Tètanus-diftèria-Pertusis (cada 10 anys)